Laden...
BW/MO

Stichting Het Maathuis

Stichting Het Maathuis begeleidt mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met gedragsproblemen. Ze hebben een veelzijdig hulpaanbod. De hulpvraag van de cliënt is het vertrekpunt en de samenwerking met de cliënt is de basis. Er is sprake van respect voor de cliënt en zijn eigen regie. Ze bieden begeleiding op verschillende gebieden, onder andere bij dagbesteding, arbeidstraining, re-integratie, resocialisatie, ambulante begeleiding en wonen op locatie.

 Stichting Het Maathuis heeft ook een overeenkomst met justitie inzake forensische zorg.