Laden...
BW/MO

Stichting Perspektief

Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Ze helpen hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Ze focussen hierbij op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. 

Perspektief levert Forensisch beschermd wonen; (extra en gespecialiseerde) begeleiding. Woonlocatie Elias Stein is een forensische doorstroomvoorziening waar tijdelijk gewoond kan worden. Het verblijf heeft als doel om te werken naar een zekere mate van zelfstandigheid met betrekking tot wonen, werken en participeren in de maatschappij. Op locatie de Elias Stein kan uitsluitend gewoond worden op basis van een forensische indicatie (ifzo) voor intensieve verblijfszorg.