Laden...
BW/MO

Stichting Profila Zorg

Profila Zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis en diverse bijkomende hulpvragen. Profila Zorg vindt dat ieder mens waardevol is en zorg en aandacht verdient. Dat geldt voor kwetsbare mensen in het bijzonder. Vanuit die visie biedt Profila Zorg hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook helpen ze mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest. Vanuit hun betrokkenheid, deskundigheid en christelijke levensovertuiging bieden ze hulp aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging van de cliënt.