Laden...
BW/MO

Stichting The Horse Valley

Stichting The Horse Valley is een instelling die werkt vanuit het totaal concept kleinschalige zorg. Het totaal concept betekent het aanbieden van een totaal pakket aan zorg oftewel wonen, begeleiding en dag invulling. Dit alles met een afdekking van 7 dagen in de week, 24 uur per dag.

The Horse Valley beschikt over woonruimte in Roggel. Hier wonen cliënten afhankelijk van hun eigen mogelijkheden, begeleid zelfstandig of binnen een kleinschalige woon-unit (3 a 4 cliënten).

Missie De stichting is een professionele organisatie voor vraaggerichte dienstverlening aan mensen die in hun dagelijks functioneren beperkingen ervaren veroorzaakt door een verstandelijke en/of psychische handicap en hun dagbesteding binnen het boerderijconcept willen hebben.

Strategie Alle mensen zijn verschillend. Deze verschillen krijgt de mens mee bij zijn geboorte. Daarnaast hebben mensen zich verschillend ontwikkeld vanwege hun socialisatie. Life events van mensen kunnen eveneens een grote invloed hebben op de ontwikkeling. De mogelijkheden van mensen om zich op de gebruikelijke manier te ontwikkelen, zijn daarmee ongelijk.

De stichting wil een organisatie zijn voor mensen die in hun functioneren behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het uitgangspunt voor deze ondersteuning is dat de mogelijkheden van de cliënten benut worden. Onze visie is dat wij maatwerk bieden aan de cliënten. Dit komt zo veel mogelijk tot stand door in samenspraak met de cliënt tot een passend zorgaanbod te komen. De stichting vindt het belangrijk dat de cliënten zelf meedenken en dat het zorgaanbod wordt afgestemd op de specifieke wensen van de cliënten. Ook familieleden en andere direct betrokkenen spelen een belangrijke rol in het leven van de cliënten. Zij nemen vaak de medeverantwoordelijkheid voor het leven van de cliënt op zich. De stichting stimuleert deze houding door hen te betrekken bij het maken van belangrijke keuzes.

Het leven van de cliënt speelt zich op de zorgboerderij af. Het is belangrijk dat het concept van de stichting aansluit bij de behoeften van de cliënt. De sociale omgang met anderen is daarom een belangrijk aandachtspunt in de begeleiding. De ondersteuning die de stichting kan bieden, ligt besloten in het concept van de stichting en de diensten die aangeboden kunnen worden. Wij vinden het belangrijk dat er structuur wordt gegeven aan de dag van de cliënten. De boerderij biedt vele mogelijkheden voor dagbesteding zoals het omgaan met dieren, bewerken van het land, het doen van huishoudelijke taken en het verrichten alledaagse bezigheden. De cliënten hebben plezier aan deze taken en ervaren daarmee de zinvolheid van het bestaan. Tegelijk worden de talenten, vaardigheden en mogelijkheden van cliënten door het doen van dagbesteding verder ontwikkeld.