Laden...
BW/MO

Unal Zorg B.V.

Unalzorg begeleidt en behandelt kwetsbare kinderen en volwassenen met complexe hulpvragen. Hun zorg en behandelingen zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten en hun gezin of verzorgers. UnalZorg heeft medewerkers met diverse culturele achtergronden. Alle medewerkers werken volgens onze eigen methodiek A-Road die nadrukkelijk rekening houdt met de culturele normen en waarden van cliënten en hun naasten.

Unalzorg biedt forensische ambulante begeleiding aan volwassen cliënten die bij hun in zorg zijn als zij een strafbaar feit plegen en de rechter hen forensische zorg oplegt. De forensische ambulante begeleiding kan bestaan uit begeleiding thuis of behandeling en psychodiagnostiek dicht bij huis.