Laden...
BW/MO

Veiligheidshuis Hollands Midden

In het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) werken de aangesloten organisaties samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel: recidive voorkomen, leefomstandigheden verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de cliënt. Per 2015 werkt het ZVH Hollands Midden volledig regionaal. Dit betekent dat alle gemeenten uit de regio Hollands Midden aangesloten zijn bij het Zorg en Veiligheidshuis. In het ZVH Hollands Midden werken diverse partners samen uit de bestuurs- zorg en strafketen, waaronder het Openbaar Ministerie, Politie, Dienst Justitiële Inrichtingen en Reclassering Nederland.

Het ZVH voorziet in een aanpak voor casuïstiek waarin sprake is van multiproblematiek en waarvoor meerdere ketens (zorg, straf, bestuur) nodig zijn om een plan van aanpak op te stellen. Daarnaast wordt in het ZVH Hollands Midden ook de nazorg aan (ex-)gedetineerden gecoördineerd.v