Laden...
BW/MO

Zinso

Zinso biedt forensisch ambulante begeleiding aan cliënten (18+) die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te geraken. Het gaat veelal om cliënten met problematiek op meerdere leefgebieden (financieel, psychosociaal, justitieel, houding en gedrag, psychische problemen, middelengebruik). Naast het feit dat zij problemen hebben, willen zij graag deelnemen aan de samenleving. Zinso heeft hierbij zowel oog voor de kwetsbaarheden van de cliënt als wel voor de veiligheid van de samenleving.

Naast de reguliere forensische begeleiding biedt Zinso Cultureel Forensische Zorg (CFZorg). Deze vorm van begeleiding draagt bij aan de (re-)integratie van de cliënten in de Nederlandse samenleving. Wij werken cultuurgericht, cultuursensitief en zijn gespecialiseerd in het begrijpen van de cultuur van de cliënt om vervolgens de vertaalslag naar de Nederlandse samenleving te maken. CFZorg is de verbindende schakel. CFZorg biedt forensische begeleiding aan cliënten met een migratieachtergrond welke overlastgevend, risico en/of delictgedrag vertonen. Waarbij met name aandacht wordt besteed aan de onderliggende problemen, gerelateerd aan culturele achtergrond en/ of aansluiting in de Nederlandse samenleving.

Continuïteit van zorg is van groot belang. Zinso vindt het van belang dat een reeds opgebouwde vertrouwensband tussen de begeleider en de cliënt kan blijven bestaan, wanneer voortzetting van hulp en of begeleiding noodzakelijk is. Wij bieden de mogelijkheid om na het aflopen van de justitiële titel de zorg in vrijwillig kader te continueren.