Laden...
BW/MO

Zorg en Dienstverlening op Maat

Zorg en Dienstverlening op Maat biedt zorg en ondersteuning aan mensen en gezinnen met psychische problemen, ziekte, beperking en/of ouderdom die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. Ze zijn laagdrempelig en werken ambulant: ze komen naar de cliënt of het gezin toe. Ze bieden hulp bij het opbouwen van sociale contacten en dag- of vrijetijdsbesteding, bij het draaiend houden van het gezin en huishouden, bij het aanbrengen van een dag structuur en bij het op orde brengen en houden van administratie en financiën.


Zorg en Dienstverlening op Maat begeleiden hun forensische cliënten langdurig en bieden (ambulante) begeleiding in samenwerking met betrokken instanties. Hun doel is de cliënt te ondersteunen op alle leefgebieden, te behandelen op het gebied van psychiatrische problematiek, de cliënt door te laten stromen richting de passende scholing en naar een vorm van arbeid, de cliënt de mogelijkheid te bieden een startkwalificatie te behalen, delict bespreking met als doel vermindering van recidive en het maken van een signaleringsplan met als doel terugval te voorkomen.