Laden...
BW/MO

Zorggroep Triade B.V.

Zorggroep Triade is een zorgorganisatie die voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) actief is in alle Zuid- en Midden-Limburgse gemeenten. Daarnaast leveren ze ook zorg aan mensen met een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) en dit doen ze op basis van een WLZ- overeenkomst met CZ Zorgkantoor. De begeleiding richt zich op het vergroten en blijven behouden van minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid. Hierbij besteden ze samen met de cliënt aandacht aan alle levensgebieden. Ze stemmen hun aanpak altijd samen af, omdat elke situatie anders is.  

Zorggroep Triade B.V. biedt Forensische Ambulante Begeleiding. Deze begeleiding richt zich op alle levensgebieden: financiën, regelen van daginvulling, huisvesting, geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslaving en sociaal netwerk.