Laden...
BW/MO

Zorggroep VITEZ B.V.

Zorggroep Vitez is een dynamische en professionele zorgonderneming voor mensen vanaf 18 jaar, die vanwege een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, een indicatie voor intramurale zorg (verblijf) hebben en gebaat zijn bij zorg en begeleiding in combinatie met wonen. Zorggroep Vitez wil d.m.v. samenwerking met andere organisaties de kwaliteit van leven van die kwetsbare cliënten verbeteren. Het gaat hierbij om cliënten met meerdere problemen tegelijkertijd (multiprobleemsituaties) zoals psychische problemen, verwaarlozing, huiselijk geweld, schulden, dakloosheid of dreigende huisuitzetting.