Laden...
FPA

FPA de Rooyse Wissel/Vincent van Gogh - Vigo

De visie van FPA de Rooyse Wissel/Vincent van Gogh is dat herstel haalbaar is. Ze leveren zorg zoveel mogelijk thuis. Daarbij werken ze bij behandeling samen met de cliënt, zijn naasten en andere zorgverleners. Ze werken samen met partners in het zorgveld aan vernieuwing en verbetering in de ggz. Ze werken de komende jaren aan de cliënt in de regie, eenvoudige toegang tot de geestelijke gezondheidszorg, persoonsgerichte zorg ‘op maat’, zorg dichtbij – in de eigen omgeving en samenwerking in de keten, zo flexibel mogelijk.

De Forensische zorg bestaat uit de gesloten Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) en een forensische trainingsunit (FTU). Met deze voorzieningen proberen ze justitiabelen een aaneengesloten traject te bieden van behandeling tot resocialisatie.