Laden...
FPA

FPA Radix - Mondriaan

Radix heeft een kliniek met vier Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA), waarvan twee afdelingen voor patiënten bij wie verslaving tijdens de behandeling prominent op de voorgrond staat. Daarnaast is er een afdeling voor Transforensische psychiatrie.

Een FPA(V) is een gesloten behandelafdeling. Dat betekent dat de afdeling alleen onder bepaalde voorwaarden en met toestemming mag worden verlaten. Een afdeling biedt plaats aan 7 tot 13 personen. Op elke afdeling worden zowel mannen als vrouwen opgenomen.

Aanmelden voor een klinische behandeling kunt u niet zelf maar gebeurt door reclassering of de penitentaire inrichting. Uw dossiergegevens worden door ons gelezen en vertaald in mogelijke behandeldoelen. Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengen we met u de problemen, de hulpvragen en de behandeldoelen in kaart.

Behandeling omvat zowel een individueel traject op maat, toegespitst op uw problematiek, als een groepsprogramma. Waar nodig wordt de behandeling met medicatie ondersteund.

Behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team dat bestaat uit verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, sociaal dienstverleners, vaktherapeuten, gezondheidszorg- of klinisch psychologen en psychiaters.

FPA Radix - Mondriaan biedt ook ambulante forensische zorg. Radix ambulant heeft twee Forfact teams en een polikliniek.