Laden...
Kenniscentra

Het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVT)

Het AVT heeft tot taak het inhoudelijk beoordelen van verlofaanvragen inzake tbs-gestelden of anderszins verpleegden, die in inrichtingen verblijven waar de tbs met verpleging ten uitvoer wordt gelegd. De verlofaanvragen worden primair beoordeeld vanuit veiligheidsoogpunt voor de samenleving. Op basis van die toetsing wordt een schriftelijk advies uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming. Tussen het EFP en het AVT is er periodiek overleg.