Laden...
Trimbos

Forensisch FACT

De modelbeschrijving van forensische (F)ACT is ontwikkeld op basis van uitgebreide internationale literatuurstudie en een brede verkenning van de huidige praktijk in Nederland. De modelbeschrijving beoogt om (startende) forensische (F)ACT teams handvatten te bieden met betrekking tot de samenstelling van het team, het (forensische) zorgaanbod, de samenwerking met (justitiële) ketenpartners en de organisatie van de zorg.