Laden...
Het forensische veld

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen.

De verantwoordelijkheid voor de plaatsing van mensen in de forensische zorg ligt bij de Minister van Justitie en Veiligheid. Omdat de Minister eindverantwoordelijk is voor de ten uitvoerlegging van de straf en/of maatregel, moet het Ministerie van Justitie en Veiligheid waarborgen dat de forensische zorg die aan justitiabelen is opgelegd, ook daadwerkelijk beschikbaar is.

ForZo/JJI is, naast de forensische zorg, financier van het EFP. Daarnaast verstrekt ForZo/JJI diverse subsidies, waaronder die voor het Programma KFZ.

Introductiedossier ministerie van Justitie en Veiligheid

Het WODC is een zelfstandige dienst van het Ministerie Justitie en Veiligheid:

WODC