Laden...
DGSenB

Taskforce Meerjarenakkoord 2018-2021

De Taskforce Forensische Zorg is in oktober 2018 van start gegaan. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter werken drie projectleiders vanuit het ministerie van JenV, GGZ NL en een forensische zorgaanbieder aan de thema’s administratieve lasten, arbeidsmarkt en opleidingen. In het meerjarenakkoord, die alle partijen die betrokken zijn bij de forensische zorg hebben ondertekend, zijn een aantal onderwerpen benoemd die een verbetering van werken in deze tak van zorg moeten opleveren.

Onder de Taskforce liepen 5 lijnen:

- Terugdringen administratieve lasten
- Kwaliteit en veiligheid van zorg
- Programma Forensisch Vakmanschap
- Arbeidsmarktaanpak
- Expertpool

Met het meerjarenakkoord is een (belangrijke) eerste stap gezet in de verbetering van de werkomstandigheden in de forensische sector. Om de afspraken uit het akkoord tot uitvoer te brengen is het Taskforce Kwaliteit en Veiligheid forensische zorg van start gegaan. De activiteiten zijn in 2022 ondergebracht bij het Bestuurlijk Overleg Forensische Zorg.