Laden...
Taskforce Meerjarenakkoord 2018-2021

Expertpool

Onderdeel van de Taskforce is de inrichting van een expertpool. Forensische zorgaanbieders kunnen eenmalig een voucher aanvragen voor een bedrag van maximaal € 10.000 om een expert een aantal dagen in huis te halen voor een specifiek vraagstuk. Voorbeelden van vragen zijn het organiseren van interne schrapsessies, ondersteuning bij het opstellen van opleidingsbeleid, digitalisering van de zorg of het organiseren van een wervingsdag. Datgene wat ontwikkeld wordt, wordt via de website van de 6 Taskforce gedeeld. Er zijn negentien aanvragen ingediend, waarvan er twaalf zijn toegekend.