Laden...
Pijler 3: Borgen kwaliteit

Kwaliteitskader FZ

Het Kwaliteitskader is bedoeld om professionals en de cliënt inzicht te geven in wat kwaliteitszorg is en wat er verwacht mag worden. Het Kwaliteitskader is een soort paraplu waaronder alle ontwikkelingen die in de loop der jaren door het veld zijn ondernomen op het gebied van kwaliteitsverbetering een plekje krijgen. Het brengt houvast en eenduidigheid binnen het werkveld voor zowel professional als cliënt over de vraag wat kwaliteitszorg nu is en wat er verwacht mag worden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van behandelmethodieken onder KFZ, de kwaliteitsnetwerken, maar ook de GGZ-standaarden van AKWA.

Alle partijen die op de één of andere manier betrokken zijn bij forensische zorg werken er aan mee. In drie werkgroepen hebben in totaal 80 mensen uit het forensisch veld hun kennis ingebracht en meegedacht om te komen tot de beste manier van werken. De branche- en beroepsverenigingen zoals bijvoorbeeld De Nederlandse ggz, het NIP, de NvVP en de V&VN maar ook patiëntenvereniging Mind en ervaringsdeskundigen zijn betrokken om ervoor te zorgen dat er een kader komt dat gedragen wordt door het hele forensische zorgveld.