Laden...
Overige Organisaties

Reclassering

Drie organisaties voeren in Nederland reclasseringstaken uit voor volwassenen: Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) vormen samen 3RO. Reclassering Nederland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie, gemeenten en het gevangeniswezen proberen ze te voorkomen dat mensen (opnieuw) een delict plegen. Het Leger des Heils ondersteunt (ex)gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij. SVG werkt iedere dag aan een veiligere maatschappij door verslaafde en psychiatrische ex-delinquenten te begeleiden bij hun re-integratie in de maatschappij. Onder het Programma KFZ is een geoormerkte subsidie voor de 3RO. In dit kader is er frequent contact en zijn er diverse overleggen met het EFP.

Met een indicatiestelling wordt de zorgbehoefte en de beveiligingsnoodzaak van een dader vastgesteld. De indicatiestelling is een belangrijk onderdeel van het advies van de reclassering. Het advies, inclusief de indicatiestelling, wordt door de reclassering geleverd aan het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtszitting. Na de uitspraak van de rechter meldt de reclassering de veroordeelde bij de best passende zorgaanbieder. Als de behandeling start, dan gebeurt dit binnen een verplicht reclasseringstoezicht. De reclassering werkt samen met GGZ Nederland, tbs-klinieken en organisaties voor ambulante zorg. Ze hebben samen afspraken gemaakt over een goede overgang van de behandeling door de forensische ggz en het toezicht door de reclassering. Daarnaast werkt de reclassering intensief samen met de forensische zorg in de verlof- en resocialisatiefase van een veroordeelde.