Het Forensische Veld

 

Laden...
Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het EFP (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie) is in 2002 opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met GGz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen. Het EFP ondersteunt het veld van de forensische zorg bij het verhogen van de kwaliteit van zorg, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid. De rol van het EFP is het bijeenbrengen van experts en expertise en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling. Het EFP doet dit betrokken en resultaatgericht.

Bekijk 5 onderwerpen
Bestuurlijk overleg Forensische Zorg

Eind 2020 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid samen met het veld de bestuurlijke agenda opgesteld, met daarin de gezamenlijke ambities en prioriteiten voor de forensische zorg. Het bestuurlijk overleg forensische zorg prioriteert, stuurt en monitort de onderwerpen uit de bestuurlijke agenda. Aan het bestuurlijk overleg nemen de belangrijkste stakeholders uit de forensische sector deel, zoals de brancheverenigingen, beroepsverenigingen, de Dienst Justitiële Inrichtingen en MIND.

Via onderstaande links zijn zowel de bestuurlijke agenda als het Kwaliteitskader FZ, waarvan het BO-FZ eigenaar is, te vinden:

Bekijk 8 onderwerpen
Forensische Zorgaanbieders

Soms zijn er organisaties die zowel klinisch als ambulant behandelen of naast behandeling ook begeleiding bieden. Om het overzicht te bewaren is in deze gevallen gekozen om die organisaties bij één setting onder te brengen.

Bekijk 6 onderwerpen
Ministerie van Justitie & Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen.

De verantwoordelijkheid voor de plaatsing van mensen in de forensische zorg ligt bij de Minister van Justitie en Veiligheid. Omdat de Minister eindverantwoordelijk is voor de ten uitvoerlegging van de straf en/of maatregel, moet het Ministerie van Justitie en Veiligheid waarborgen dat de forensische zorg die aan justitiabelen is opgelegd, ook daadwerkelijk beschikbaar is.

ForZo/JJI is, naast de forensische zorg, financier van het EFP. Daarnaast verstrekt ForZo/JJI diverse subsidies, waaronder die voor het Programma KFZ.

Introductiedossier ministerie van Justitie en Veiligheid

Het WODC is een zelfstandige dienst van het Ministerie Justitie en Veiligheid:

WODC

Bekijk 1 onderwerp