Laden...
Beroepsorganisaties

Beroepsvereniging voor professionals in sociaal netwerk (BPSW)

BPSW is de beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. Ze behartigt de belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk in diverse werkvelden zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, wijkteams, GGZ, gezondheidszorg, sociaal psychiatrische ondersteuning en gehandicaptenzorg.

Het scholingsaanbod van BPSW is hier te vinden.