Laden...
Beroepsorganisaties

Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

FVB is een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. FVB staat voor Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Er zijn zeven beroepsverenigingen aangesloten: de Nederlandse Verenigingen voor/van

1. Beeldende Therapie

2. Danstherapie

3. Dramatherapie

4. Muziektherapie

5. Psychomotorische Therapie

6. Psychomotorische Kindertherapie

7. Speltherapeuten

Vaktherapeuten behandelen cliënten met psychosociale problemen of psychiatrische stoornissen. In de behandeling gebruiken ze beeldende, dans-, drama-, spel-, muzikale of psychomotorische interventies op methodische wijze. Vaktherapeuten voeren een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen op het gebied van de somatische en geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapeuten die lid zijn van een bij ons aangesloten beroepsvereniging hebben een erkende opleiding gevolgd op bachelor hbo-niveau of master hbo of wo-niveau.