Laden...
Beroepsorganisaties

MIND

Het doel van MIND is om psychische problemen te voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben te ondersteunen. Dit doen ze door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Het beleid van MIND wordt in samenspraak met cliënten(-) en familie(organisaties) opgesteld en formeel vastgesteld door de Raad van Toezicht.

MIND is de belangenvereniging van patiënten/cliënten in de GGZ en dus ook van de forensische GGZ. Zij worden als partij betrokken in tripartite overleggen en overeenkomsten.

MIND wordt betrokken bij de ontwikkeling van forensische zorgstandaarden en -modules. Ook is MIND vertegenwoordigd als agendalid in de voorbereidingsgroep forensische prestatie-indicatoren. MIND is lid van het Bestuurlijk Overleg Forensische Zorg dat opdrachtgever is voor de implementatie van het Kwaliteitskader Forensische Zorg.

Het EFP leidt een project Forensische Ervaringsdeskundigheid. In dat kader wil het EFP graag afstemmen met deze vereniging, die geen specifiek aandachtsgebied forensisch kent. Wel is een familie-ervaringsdeskundige betrokken bij het EFP-project.