Laden...
Beroepsorganisaties

NVvP

NVvP staat voor Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ruim 3500 psychiaters en psychiaters in opleiding zijn lid van de vereniging. De vereniging zet zich in voor goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland. De psychiatrische zorg in Nederland is van kwalitatief hoog niveau en dit wil de NNvP graag behouden. Dit doen ze door kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen die psychiaters ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het doel van de vereniging is de bevordering van de psychiatrie, de bevordering en stimulering van opleiding en scholing en de bevordering en bewaking van de kwaliteit van psychiatrie. De NVvP heeft een afdeling Forensische Psychiatrie. Het doel van de afdeling forensische psychiatrie is het vormen van een netwerk van psychiaters werkzaam in de forensische psychiatrie waarbij kennisdeling, consultatie en ontwikkeling centraal staat. Dit is zowel intern gericht (binnen de afdeling) als extern gericht (richting bestuur NVvP, politiek en andere organisaties).

De NVvp wordt betrokken bij de ontwikkeling van forensische zorgstandaarden en -modules. Ook is de NVvP vertegenwoordigd in de voorbereidingsgroep forensische prestatie-indicatoren. De NVvP is lid van het Bestuurlijk Overleg Forensische Zorg dat opdrachtgever is voor de implementatie van het kwaliteitskader Forensische Zorg.

De NVvP heeft online patiënteninformatie beschikbaar over een aantal psychiatrische ziektebeelden voor extra ondersteuning naast voorlichting door psychiaters. Klik hier om naar de online patiënteninformatie te gaan.