Laden...
Beroepsorganisaties

Vereniging van Ervaringsdeskundigen

Dit is de vereniging van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn, opgericht in 2012. De vereniging verbindt ervaringsdeskundigen die in verschillende beroepsrollen actief zijn. Een ervaringsdeskundige zet zich professioneel in voor anderen op basis van persoonlijke en gedeelde ervaringskennis. De prioriteit van de vereniging ligt bij het erkennen van het beroep van ervaringsdeskundige. Daarnaast werkt ze aan ontwikkeling, kwaliteitsbewaking, professionalisering en profilering van het ervaringsdeskundige beroep en behartigt ze de belangen van haar leden. Verder biedt de vereniging ontmoeting, kennisuitwisseling, intervisie en supervisie en stimuleert ze wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

De VvEd houdt zich onder andere bezig met het bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Met de werkgroep Veldnorm beschrijven ze beroepen met een waardevolle rol in de zorgverlening, waaronder ervaringsdeskundigen.

Het EFP leidt een project Forensische Ervaringsdeskundigheid. In dat kader wil het EFP graag afstemmen met deze vereniging, die geen specifiek aandachtsgebied forensisch kent.

Informatie over het project ‘Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen’ is hier te vinden.