Laden...
Brancheverenigingen

Valente

Valente is een vereniging zich sterk maakt voor kwetsbare mensen in de samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in beschermd wonen. Tientallen instellingen en instanties uit het hele land worden vertegenwoordigd door Valente. De vereniging focust zich op vier speerpunten: belangenbehartiging, vakmanschap, kennisdeling en innovatie.

Forensische zorg vormt een belangrijk thema voor de vereniging. Een grote groep leden van Valente biedt zorg en ondersteuning aan cliënten die in aanraking zijn (geweest) met justitie. Eén van de projecten van Valente betreft de ontwikkeling van trajectindicaties. Het doel van trajectindicaties is om in de forensische zorg per patiënt/cliënt een traject te ontwikkelen en vervolgens tijdens dat traject beter samen te werken in de keten.

Samen met het Expertisecentrum Forensische Zorg en het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft Valente de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering en de kwaliteitsverbetering van de forensische zorg binnen en vanuit het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang.

Klik hier voor het boekje "Aan de slag met KFZ".

Het EFP heeft in samenwerking met Valente een podcast gemaakt. Hierin onderzoeken ze dilemma’s en afwegingen die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven.