Laden...
Kenniscentra

IVO

Het onderzoeksinstituut IVO beantwoordt sinds 1989 onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen voor (semi)overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Het onderzoek richt zich vooral op de domeinen welzijn, zorg en verslaving, maar reikt vaak voorbij sectorgrenzen – tot thema’s als wonen, werken en schulden. Ze verbinden wetenschap, beleid en praktijk en volgen maatschappelijk relevantie ontwikkelingen op de voet. Het IVO helpt bij het beantwoorden van kleine tot zeer complexe ontwikkel- en onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen. Ook delen ze hun kennis graag.

IVO is een commercieel onderzoeksbureau dat onder andere gespecialiseerd is in forensische zorg. IVO participeert in het Kennisknooppunt Zorg en Welzijn van Verslavingskunde Nederland. Het EFP heeft op incidentele basis contact met IVO als het gaat om de uitvoering van onderzoek binnen KFZ.

Actuele informatie over actuele projecten van IVO met betrekking tot forensische zorg is hier te vinden.