Laden...
Kwaliteitsinstituten/Systemen

HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. HKZ faciliteert de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s. Zij certificeert dus niet zelf. De toetsing vindt plaats door onafhankelijke certificerende instellingen. HKZ ontwikkelt normen en keurmerken. Dit doen ze zonder eigen belang en zonder winstoogmerk. Ze zorgen ervoor dat bij de ontwikkeling van een norm of keurmerk alle stakeholders aan tafel zitten. De inhoud van de normen wordt in consensus bepaald. Ook verzorgt HKZ audits voor HKZ-gecertificeerde zorgaanbieders.