Laden...
DJI

ForZo/JJI

De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI, onderdeel van DJI) is verantwoordelijk voor de inkoop, de financiering en de kwaliteit van alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader.

Forensische zorg:

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: het strafrecht en de zorg. Het doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive. Dat wil zeggen dat men de kans dat iemand na forensische zorg opnieuw een strafbare handeling pleegt wil verkleinen. Dit wordt gedaan door patiënten te behandelen en begeleiden zodat zij weer kunnen functioneren in de maatschappij. De forensische zorg is erop gericht de maatschappelijke veiligheid te vergroten.

Justitiële Jeugdinrichtingen:

In Nederland zitten personen die zijn verdacht of veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Door de invoering van het adolescentenstrafrecht kan de maximale leefijdsgrens van het jeugdstrafrecht worden verhoogd tot 23 jaar. De meeste jeugdigen die in een JJI verblijven zijn tussen de 14 en 21 jaar. Omdat een straf of maatregel enkele jaren kan duren, zijn jeugdigen soms ouder dan 23 jaar als zij de JJI verlaten. Er zijn gescheiden groepen voor jongens en meisjes. Voor jeugdigen met bijzondere behoeften bestaan speciale groepen. Jeugdigen kunnen in een JJI komen, omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd en de (kinder)rechter hier een straf of maatregel voor oplegt. Daarnaast kunnen jeugdigen er ook preventief worden geplaatst, in afwachting van hun rechtszaak.

Voor de contractering van forensische zorg zijn voorwaarden en procedure(s) opgesteld. In het jaar waarin de huidige contracten aflopen, start de inkoopprocedure een paar maanden voor de contractering van zorg voor (het) daaropvolgende ja(a)r(en).

In het Handboek Forensische Zorg staat informatie over het stelsel van forensische zorg en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners: https://www.forensischezorg.nl/files/handboek_5_forensische_zorg_-_januari_2020_0.pdf

ForZo/JJI is één van de financiers van het EFP. Ook verschaffen zij diverse subsidies waaronder die van KFZ en KFZ-J. Er is frequent overleg met ForZo/JJI over ontwikkelingen in de forensische zorg.