Laden...
Pijler 4: Ketenregie versterken

Rolverdeling en regie in de keten

De keten/het netwerk van  de betrokken organisatie scherp in kaart brengen. Sluiten de taken en verantwoordelijkheden goed aan? Er is een grote overlap tussen de doelgroep forensische zorg en sociaal domein. Hoe raken en overlappen de taken en verantwoordelijkheden elkaar?