Laden...
Overige Organisaties

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert de inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en rapporteert hierover aan het parlement in het jaarlijkse Verantwoordingsonderzoek. Ook doen zij onderzoek naar de kosten en effecten van overheidsbeleid.