Laden...
Overige Organisaties

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) ziet toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. Hieronder valt ook de forensische zorg als onderdeel van een straf of maatregel.

De RSJ is een rechtsprekend en adviserend orgaan.

De Afdeling rechtspraak van de RSJ toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan: gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen.

De Afdeling advisering van de RSJ adviseert de bewindspersonen van JenV en VWS over wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot jeugdigen en de uitvoering van straffen en maatregelen. Dit betreft de domeinen jeugd, gevangeniswezen, forensische zorg en reclassering.

Adviezen/rapporten van RSJ zijn hier te vinden.