Laden...
Het forensische veld

Bestuurlijk overleg Forensische Zorg

Eind 2020 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid samen met het veld de bestuurlijke agenda opgesteld, met daarin de gezamenlijke ambities en prioriteiten voor de forensische zorg. Het bestuurlijk overleg forensische zorg prioriteert, stuurt en monitort de onderwerpen uit de bestuurlijke agenda. Aan het bestuurlijk overleg nemen de belangrijkste stakeholders uit de forensische sector deel, zoals de brancheverenigingen, beroepsverenigingen, de Dienst Justitiële Inrichtingen en MIND.

Via onderstaande links zijn zowel de bestuurlijke agenda als het Kwaliteitskader FZ, waarvan het BO-FZ eigenaar is, te vinden: