Laden...
Bestuurlijk overleg Forensische Zorg

NIP

Het NIP staat voor Nederlands Instituut van Psychologen. Het NIP is met 13.000 leden al meer dan 80 jaar de grootste vereniging van psychologen in Nederland.

Het NIP zet zich in voor de psycholoog als professional en voor de psychologie als vak. Dit doen ze door de standaard van de professionals hoog te houden en de psychologie op de kaart te zetten. Wat het NIP wil is de positie van psychologen versterken. Daarnaast verbindt het NIP psychologen en hun verschillende vakgebieden met elkaar om zo kennis te delen en hun netwerk uit te breiden. Het NIP heeft een sectie forensische psychologie. De sectie heeft het doel psychologen te verbinden, te versterken en de forensische psychologen te positioneren in de dagelijkse beroepsuitoefening en de wetenschappelijke doorontwikkeling van de forensische psychologie te stimuleren. De sectie houdt zich bezig met actuele ontwikkelingen op landelijk niveau binnen het vakgebied, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, profilering en bevordering van de forensische psychologie en de behartiging van de beroepsbelangen van de leden. Daarnaast houdt het NIP zich onder andere bezig met gedwongen zorg binnen de reguliere GGZ, met als doel bescherming van de patiënt/cliënt en samenleving. Ze zijn actief betrokken bij diverse beleidsontwikkelingen over het onderwerp dwang.

Het NIP is lid van het Bestuurlijk Overleg Forensische Zorg dat opdrachtgever is voor de implementatie van het Kwaliteitskader Forensische Zorg. Het NIP is een van de eigenaars van het Kwaliteitskader Forensische zorg. Ook wordt het NIP betrokken bij de ontwikkeling van forensische zorgstandaarden en -modules en is vertegenwoordigd in de voorbereidingsgroep forensische prestatie-indicatoren.