Laden...
De Nederlandse GGZ

FZ beraad

Voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de forensische zorgaanbieders heeft de Nederlandse ggz het FZ-beraad ingericht. Het FZ-beraad is onderdeel van de Nederlandse ggz en is het achterbanoverleg voor de forensische zorg. Het FZ-beraad zorgt voor een goede aansluiting van de forensische leden op het Forensisch Netwerk en de overige netwerken van de Nederlandse ggz. Alle zorgaanbieders die forensische zorg leveren kunnen dus deelnemen aan het FZ-beraad, mits zij lid zijn van de Nederlandse ggz. Het betreft hier alle soorten forensische zorg; tbs, overige forensische zorg (behandeling en begeleiding), verslavingszorg en zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

De doelen van het FZ-beraad zijn:

- achterbanoverleg van de zorgaanbieders die forensische zorg (hierna: fz) leveren

- standpuntbepaling van de fz-aanbieders ten behoeve van het Forensisch Netwerk, het Bestuurlijk Overleg FZ en overige relevante thema’s binnen de Nederlandse ggz

- belangenbehartiging van de fz-aanbieders

- positionering fz-aanbieders (onder andere bij externe ontwikkelingen)

- monitoren van inhoudelijke projecten

- onderling contact en kennisdeling

- verbinding met stakeholders