Laden...
De Nederlandse GGZ

Waardenetwerk Zorg en Veiligheid

In het Waardenetwerk zorg en veiligheid werken vele ketenpartners (vanuit zorg- sociaal en veiligheidsdomein) gezamenlijk aan de ambitie van een inclusieve samenleving:
Een maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Ook mensen met onbegrepen en risicovol of bedreigend gedrag. Elke burger wil zich veilig voelen in zijn woonwijk, maar psychische problemen mogen ook niet leiden tot isolatie of exclusie. Om net als elke burger deel te kunnen nemen aan de maatschappij hebben deze mensen passende zorg, ondersteuning, woning en sociale contacten nodig. In een omgeving die zo veilig en leefbaar als mogelijk is voor hem, zijn naasten én voor burgers in de wijk. Uitgangspunt is hierbij zijn/haar perspectief, wensen en mogelijkheden. Door de complexe problematiek is aandacht voor alle levensgebieden en de verbinding hiertussen essentieel. Het Waardenetwerk Zorg en Veiligheid werkt aan deze ambitie door gezamenlijk activiteiten te organiseren gericht op: inspireren, leren, innoveren en verbinden. Tevens richten zij zich op het beïnvloeden en mogelijk maken door belangenbehartiging, beleidsvorming en productontwikkeling op specifieke onderwerpen.