Laden...
De Nederlandse GGZ

Waardenetwerk Zorg en Veiligheid

Het Waardenetwerk biedt kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problematiek en een veiligheidsrisico. Binnen het Waardenetwerk zijn coalities bezig met het realiseren van de doelstellingen, waaronder de Forensische zorg (Forensisch Netwerk, Overige Forensische Zorg (OFZ) Beraad) en het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. Zij werken samen met het ministerie, de beroepsverenigingen en de brancheverenigingen aan de kwaliteitsverbetering van forensische zorg en het creëren van adequate randvoorwaarden.