Laden...
Ambulante zorg

Unitio B.V.

Unitio wil forensische cliënten waarbij een psychiatrische stoornis, verslaving en/of verstandelijke beperking ten grondslag ligt aan hun problemen, succesvol laten participeren in hun omgeving. Unitio wil recidive terugdringen en hiermee de maatschappij veiliger maken.

De forensisch ambulante begeleiding bij Unitio is gericht op het voorkomen dat personen (opnieuw) een strafbaar feit plegen.
Tijdens de intakefase stellen we het recidiverisico vast, onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper. In samenspraak met de cliënt wordt een forensisch begeleidingsplan opgesteld. Dit plan bevat begeleidingsdoelen op verschillende leefgebieden en wordt eenmaal per drie maanden geëvalueerd.