Laden...
Het forensische veld

Forensische Zorgaanbieders

Mensen die in aanraking komen met politie en justitie kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling krijgen. Daarbij houden we rekening met de noodzakelijke beveiliging. Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel zijn van een straf of maatregel. Forensische zorg kan door de strafrechter worden opgelegd aan iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd en lijdt aan een stoornis of verstandelijke beperking. Ook kan tijdens een gevangenisstraf worden toegeleid naar zorg als dat nodig blijkt. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: van het strafrecht én de zorg.

DJI heeft contracten met verschillende zorgaanbieders: DJI koopt plekken in. Er zijn verschillende typen zorg dat wordt ingekocht, bijvoorbeeld klinische zorg of ambulante zorg.

Soms zijn er organisaties die zowel klinisch als ambulant behandelen of naast behandeling ook begeleiding bieden. Om het overzicht te bewaren is in deze gevallen gekozen om die organisaties bij één setting onder te brengen.