Laden...
Forensische Zorgaanbieders

BW/MO

BW/MO staat voor Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen vanwege langdurige psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Bewoners ontvangen persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding en verblijf. Patiënten wonen beschut/beschermd, d.w.z. bijvoorbeeld geclusterd of groepswonen, dichtbij of in ‘moederhuis’, kleinschalige beschermde woonvormen, dependances.

Alle BW/MO-instellingen met een inkoopcontract met ForZo/JJI zijn lid van het EFP. Het EFP doet samen met Valente, de brancheorganisatie van de BW/MO het project deskundigheidsbevordering BW/MO. Ook is er een Kwaliteitsnetwerk voor de BW/MO gestart in 2021.

Gerelateerde onderwerpen