Laden...
BW/MO

RIBW Overijssel

RIBW Overijssel ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid bij het vormgeven van hun dagelijks leven. Dit doen wij door heel Overijssel. Wij bieden beschermd wonen, ambulante begeleiding,  leren en werken. Binnen het beschermd wonen worden ook lichtere versies van begeleid wonen geboden, waarbij ondersteuning meer op afstand is maar er wel 24 uurs zorg is middels bereikbaarheid. Voor de forensische doelgroep bieden we ook VPT ( volledig pakket thuis). We bieden ondersteuning aan cliënten met een indicatie via WMO, WLZ of justitie.  We  werken samen met het netwerk van de client; vrienden , familie,  behandelinstellingen, school, werk , reclassering.

Worden wie je bent:

Een zorgzame samenleving betekent voor ons een samenleving waarin iedereen kan meedoen en waarin mensen omzien naar elkaar. Met omzien naar elkaar bedoelen wij dat je niet alleen oog hebt voor de ander, maar hem ook gelijkwaardig behandelt en helpt als je kunt. Niemand is ’af’. Wij geloven in het verlangen van elk mens om zichzelf te ontwikkelen. Als mens ben je dan ook voortdurend in beweging om te worden wie je bent. Met psychisch kwetsbare mensen bedoelen we mensen die het zonder ondersteuning even of langdurig niet lukt om mee te doen aan de samenleving.

Wij geloven daarbij in eigen regie: het vermogen van een mens om zijn eigen leven vorm te geven als het gaat om wonen, werken en sociale contacten. Met zo lang als nodig bedoelen we dat herstel een persoonlijk en uniek proces is en daarmee voor elk mens een eigen duur heeft.