Laden...
BW/MO

DOOR BW/MO (onderdeel van Tragel)

Tragel is een maatschappelijke organisatie in de Nederlandse provincie Zeeland, grenzend aan België, en ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden. Dit doen ze samen met alle betrokkenen met begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor wonen, werken, leren en recreëren. Hun motto ‘Samen doen’ heeft als doel de participatie aan de samenleving te vergroten. Tragel heeft ruim 70 woon- en dagbestedingslocaties in heel Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren met ruim 700 collega’s. 

Bij Forensisch Beschermd Wonen (FBW) DOOR (onderdeel van Tragel) bieden we verblijfszorg waarin we  cliënten met meervoudige problematiek (LVB / psychiatrische / gedragsproblematiek / verslavingsproblematiek in remissie) begeleiden in hun resocialisatietraject.
De cliënten worden vanuit een rustig gelegen en middelenvrije setting, intensief begeleid op meerdere leefgebieden. De 24-uursbegeleiding wordt afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt. We werken in het traject aan het vergroten van de zelfredzaamheid en betrekken risicofactoren in de begeleiding ter vermindering van de kans op recidive. In het traject wordt verblijfszorg gecombineerd met dagbesteding. Het dagbestedingsprogramma is gericht op maximale arbeidsparticipatie. In het traject werken we stap voor stap aan de re-integratie van de cliënt.
In de FBW bieden wij alleen opvang aan cliënten met een justitiële titel. Er dient voldoende tijd te zijn binnen het justitiële kader om te kunnen begeleiden naar zelfstandig wonen (met begeleiding) of een passende vervolgplek.