Laden...
BW/MO

Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis

Het Verdihuis is er voor mensen die door complexe en meervoudige problematiek dak- of thuisloos zijn geworden of dat dreigen te worden. Het Verdihuis doet er alles aan om mensen te ondersteunen om weer zo veel mogelijk regie op hun eigen leven te krijgen. Binnen het Verdihuis wordt herstelgericht gewerkt waarbij gebruik gemaakt wordt van ervaringsdeskundigen. Uitgangspunt is zo goed mogelijk functioneren en participeren met zo min mogelijk professionele hulp. Het Verdihuis beschikt over een forensisch team. Hiermee wordt forensische zorg geleverd (Beschermd Wonen en Ambulante begeleiding) met aandacht voor de goede balans tussen risicogericht en herstelgericht werken. het Verdihuis heeft geparticipeerd in één van de focusgroepen ten behoeve van de implementatie van het Kwaliteitskader FZ.