Laden...
BW/MO

RIBW Arnhem en Veluwe Vallei

Algemene informatie:

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is een Regionale instelling voor Beschermd Wonen.

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei biedt volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar met een psychische kwetsbaarheid begeleiding op hun weg naar (meer) levensgeluk. Bij wonen, leren, leven en werken. Op het moment dat hun leven op meerdere gebieden is ontwricht. We werken aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is.

RIBW biedt specialistische begeleiding aan zo’n 2.000 cliënten, zowel ambulant als Beschermd Wonen vanuit de Wmo, JW, Wlz en Forensische zorg. Er zijn in totaal 45 teams, waarvan 13 teams volledig forensisch geschoold zijn.

Het werkgebied bestaat uit: Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden, Ede, Wageningen, Rhenen, Westervoort, Renkum, Duiven, Doesburg, Rozendaal, Renswoude en Zevenaar.

Naast forensische zorg heeft RIBW ook Buurtcirkels, IPS (Individuele Plaatsing en Steun, om mensen duurzaam naar betaald werk te leiden) Zorgbemiddeling (bemoeizorg) en Housing First. RIBW Arnhem & Veluwe Vallei werkt vanuit de visie Herstel Ondersteunende Zorg en met de methodiek van Steunend Relationeel Handelen (SRH).

Positie forensisch zorgveld:

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei biedt begeleiding aan cliënten met een forensische titel met als doel de cliënt veilig te laten herstellen. Deze forensische begeleiding vindt ambulant plaats bij de cliënt thuis of is onderdeel van het verblijf op één van de beschermde woonlocaties. RIBW heeft 50 plekken forensisch beschermd wonen verdeeld over basis locaties en intensieve locaties.

De huidige verwijzers zijn DJI, Reclassering Nederland, Leger des Heils reclassering, Iriszorg reclassering, FPA Kompas, ForFact , Pompekliniek (Pro Persona/Pompestichting) en de Rooyse Wissel naast een aantal andere forensische klinieken. Met deze (en andere) organisaties werkt RIBW Arnhem & Veluwe Vallei nauw samen.

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei gebruikt voor al haar cliënten, dus ook voor de cliënten met een forensische titel, de SRH (Steunend Relationeel Handelen)-methodiek als instrument om de begeleiding vorm te geven. Daar voegt RIBW Arnhem & Veluwe Vallei voor de cliënten met een forensische titel nog iets aan toe, te weten het Risk-Need-Responsivity Model (RNR-model, Andrews & Bonta, 1995).

Relatie met het EFP:

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei participeert in het Bestuurlijk thema netwerk Forensische Zorg van de Vereniging Valente.

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is betrokken bij consultatie over het Kwaliteitskader Forensische Zorg van Valente.

Relevante projecten:

In het kader van verdergaande integrale samenwerking hebben RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en Kairos elkaar gevonden en zijn bezig om deze samenwerking verder uit te diepen, elk vanuit de eigen kennis en expertise welke elkaar mooi aanvullen: Kairos als zijnde een specialistische instelling voor ambulante forensisch psychiatrische behandeling (en een onderdeel van de Pompestichting) en RIBW Arnhem & Veluwe Vallei als zijnde instelling voor Forensisch Beschermd Wonen en Forensische ambulante begeleiding.