Laden...
BW/MO

Stichting Ambiq

Ambiq is de specialist in elke vorm van behandeling en begeleiding voor jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. We zijn expert op het gebied van agressie, gehechtheid, seksualiteit en trauma. Wij werken met teams van specialisten, zodat onze cliënten op iedere vraag een passend antwoord krijgen.  

Onze visie is om elk kind zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Dit doen we het liefst ambulant vanuit de thuissituatie. Als het echt niet anders kan, dan hebben we intramurale plaatsen en gezinshuizen beschikbaar, om een gezin ruimte te geven en vanuit een stabiele situatie met de behandeling en/of begeleiding te starten.

Onze insteek is: eigen kracht en eigen regie. Cliënten kunnen veel zelf en groeien samen met ons naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Er zijn ook een aantal volwassenenzorglocaties binnen Ambiq. Binnen de volwassenenzorg wordt er gewerkt met forensische bewoners. Om te kunnen werken met deze doelgroep hebben de medewerkers op bepaalde gebieden specifieke kennis nodig. Dit wordt aangeboden door de organisatie.