Laden...
BW/MO

Stichting Moveoo

Moveoo ondersteunt dak- en thuislozen op laagdrempelige, persoonlijke en duurzame wijze. Ze begeleiden om de kortste weg terug te vinden naar herstel en een stabiel leven, waarbij de cliënt zelf de regie heeft. De methodiek waarmee ze dit bereiken heet ‘krachtwerk’. Met Krachtwerk maken ze vooral gebruik van de krachten van de cliënt zelf en van de aanwezige hulpbronnen in de omgeving.

Moveoo biedt opvang, activering en (ambulante) begeleiding aan mensen die na een gevangenisstraf moeten terugkeren in de maatschappij. Na detentie bieden ze specifieke, persoonlijke ondersteuning aan cliënten om zo hun plek in de maatschappij terug te kunnen vinden en terugval in oud, ongewenst gedrag te voorkomen. Hierbij werken ze samen met Justitie en reclassering.