Laden...
BW/MO

Stichting Ontmoeting

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Ze leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Stichting Ontmoeting heeft christelijke naastenliefde als drijfveer. Vanuit deze drijfveer willen ze werken voor alle kwetsbare mensen, ongeacht levensovertuiging/religie.

Ontmoeting biedt 24-uurs zorg, begeleid wonen en ambulante begeleiding op diverse plekken in Nederland.