Laden...
Forensische Zorgaanbieders

PPC

In penitentiaire inrichtingen verblijven ook gedetineerden met psychiatrische problematiek. In een PPC is sprake van vrijheidsbeneming. Het kan hierbij gaan om een inhechtenisneming, een preventieve bewaring of een strafoplegging door de rechter. Een PPC is een onderdeel binnen het gevangeniswezen waar continu psychiatrische zorg beschikbaar is voor gedetineerden met een combinatie van psychiatrische aandoeningen, een verslaving of een verstandelijke beperking. De zorgvraag van deze gedetineerden is te groot binnen de zorgmogelijkheden van reguliere detentie.
Het PPC staat voor verantwoorde forensische zorgverlening aan gedetineerden met ernstige psychische problemen en psychiatrische stoornissen die op reguliere regimes binnen detentie onvoldoende behandeld kunnen worden.

Het PPC is lid van het EFP. Samen met de vier PPC’s in Vught, Zwolle, Zaanstad en Haaglanden heeft het EFP in 2020 opnieuw de samenwerking verkend. Dat heeft ertoe geleid dat ze met een aantal deelprojecten verder gaan en dat ze hun samenwerking hebben uitgebreid. In twee deelprojecten werken de PPC’s samen met het EFP om de kwaliteit van zorg te verbeteren: