Laden...
FPA

FPA Coornhert - Reinier van Arkel

FPA Coornhert is een gesloten kliniek voor mensen die een strafrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen en bij wie sprake is van een psychiatrische ziekte en/of verslavingsproblemen. Wanneer zij als gevolg van psychiatrische problemen een delict hebt gepleegd of grensoverschrijdend gedrag hebt vertoond, kunnen ze worden opgenomen op de FPA. Coornhert behandelt en begeleidt u in een beveiligde omgeving. Hun doelstelling is dat cliënten een zinvol leven kunnen opbouwen zonder dat ze terugvallen in grensoverschrijdend of delictgedrag.