Laden...
FPA

FPA De Diepen - GGZ Drenthe

De Forensisch Psychiatrische afdeling (FPA) De Diepen is een behandel- en resocialisatieafdeling die bestaat uit twee units, Diep 1 en Diep 2. Wij bieden hulp aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen die delicten hebben gepleegd of bij wie het risico bestaat dat zij dit gaan doen. Patiënten hebben vaak al een behandeling gehad in onze Forensisch psychiatrische Kliniek (FPK), maar kunnen ook extern verwezen worden. De FPA is in hetzelfde gebouw gevestigd als de FPK, maar heeft een eigen ingang.

De FPA op beveiligingsniveau 2 hoog maakt deel uit van de Forensische keten op het terrein van GGZ Drenthe in Assen. Naast een FPA bestaat deze keten uit een FPK, een FRA (beveiligingsniveau 1), het Forensisch beschermd wonen, een ambulante polikliniek (AFPN) en het Forensisch ACT.

Door de positie van de FPA in de keten kunnen we gebruik maken van alle geboden behandelingen en herstelgerichte trainingen. 

Wij bieden waar mogelijk zorg op maat aan patiënten om problemen en beperkingen de baas te worden en de kans op herhaling van delicten aanzienlijk te verkleinen. Deze hulp is bedoeld betere controle te ontwikkelen voor het gedrag. Ook werken we eraan om patiënten beter in staat te stellen hulp te vragen en hun leven op orde te houden.

Wij bieden beveiligde zorg waarbij we per persoon zoeken naar de optimale verhouding tussen veiligheid voor patiënten en de maatschappij en de psychiatrische behandeling. Daarbij gaan we uit van een zo groot mogelijke keuzevrijheid en bewegingsvrijheid voor patiënten. Dit laatste uiteraard binnen de beperkingen die de stoornis, het risico op gevaar en de justitiële kaders stellen.