Laden...
FPA

FPA Den Haag - Fivoor

De FPA Den Haag richt zich vooral op mensen die (daardoor) in aanraking zijn gekomen (of dreigen te komen) met politie en justitie. Een passende behandeling, die leert omgaan met de problemen zodat de patiënt zelfstandig kan functioneren in de maatschappij is onze voornaamste doelstelling. Wij helpen bij psychiatrische of verslavingsproblemen, maar ondersteunen ook bij praktische zaken zoals het op orde krijgen van financiën en het zoeken naar huisvesting. Door problemen op het gebied van de psychiatrische aandoening, sociaal maatschappelijke problematiek en financiën tegelijkertijd aan te pakken, is de kans kleiner dat de patiënt (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie.